top of page

Teslimat Bilgiler

 

Ürünün teslimat süresi alınan ürüne göre değişmektedir. Ürünler özel olarak üretilmektedir.Yasal teslim süresi 30 gün olmakla beraber, yurtiçine ortalama 15 gün, yurtdışına ise 25 günde teslim edilecektir.Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecekkişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.Sözleşme konusu ürün kargo firması aracılığıyla alıcıya teslim edilecektir. Alıcı,kargofirmasından doğan her türlü sorundan ve/veya siparişi verilen ürünün kargo firmasıtarafından kendisine teslim edilememesinden dolayı uğradığı zararlardan satıcıyı sorumlututulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.Kargo bedeli yurtiçinde satıcıya, yurtdışında alıcıya aittir.

 

Gizlilik Politikası

 

Natali Kolyozyan, üyelik işlemi sırasında bazı kişisel bilgilerinizi sizlerden talep etmektedir.Üyenin girmiş olduğu bu bilgilere sadece üye ulaşabilmekte veüye değiştirebilmektedir. Üyelik formundaki bu bilgiler, söz konusu üyenin haberi ya da aksibir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbirnedenle ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadırSatıcının, alıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafındangüncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişimbilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim,pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla alıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbusözleşmeyi kabul etmekle satıcının kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişimfaaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.Satıcı, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecekzararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Alıcı satıcıya ait internetsitelerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden satıcıdantazminat talep etmeyeceğini beyanla kabul etmiştir.

 

Koşular ve Şartlar

 

GENEL HÜKÜMLER

Alıcı,satıcıya ait internet sitesinde yayınlanan ve siparişini verdiği sözleşme konusu ürününözelliklerini, satış fiyatını ve ödeme şeklini ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibiolduğunu, elektronik ortamda teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcının önbilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasındanönce , satıcı tarafından alıcıya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temelözellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksizolarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsagaranti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halindesözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifayükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildireceğini, 10 günlük süre içinde toplambedeli alıcıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin alıcı tarafından elektronik ortamdateyit edilmesi zorunludur. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ve/veya bankakayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.İş bu sözleşmedeki ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundankaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılmasınedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde,alıcı ürünü kendisine teslim edilmiş olması ve ürünün kullanılmamış olması kaydı ile 3 güniçinde satıcıya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri alıcıya aittir.Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibiolağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise,durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşmekonusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyicidurumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanma hakkına sahiptir.Alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defatenödenir. Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin alıcı tarafındaniptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, satıcı tarafından kredikartına iade edilen tutarın banka tarafından alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalamasürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra alıcının hesaplarınayansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, alıcı, olası gecikmeler içinsatıcıyı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürününalıcıya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesihalinde, satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredikartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartınınkendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini alıcıdan talep edebilir. Alıcının talebe konubilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkurtaleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise satıcı, siparişi iptal etme hakkınıhaizdir.Alıcı satıcıya ait internet sitesinde hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı,başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi vemanevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetlerikullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunamaz.İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbuihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. İş bu ihlal nedeniyle, olayın hukukalanına intikal ettirilmesi halinde, satıcı üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasındandolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

CAYMA HAKKI

 

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir.Cayma hakkının kullanılması için alıcı 7 günlük süre içinde internet sitesindeki iletişim sayfasında yer alan formunu doldurarak veya direk mail ile satıcıya ulaşacaktır. Kendisine gelecek yönlendirme maili doğrultusunda satıcıya ürün iadesi gerçekleşecektir. Ürün orjinal halinde faturası ile beraber iade edilmelidir. İadenin kabulü halinde alıcıya onay maili gönderilecektir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen ürünün satıcıya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. İade edilmek istenen malın faturası tüzel kişilik adına tanzim edilmiş ise,tüzel kişilik tarafından iade faturası tanzimedilmesi gerekmektedir.Faturası tüzel kişilik adına tanzim edilmiş olan malın iadesinde iade faturası kesilmediği takdirde cayma işlemi tamamlanmayacaktır. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli alıcıya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV vevarsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli alıcı tarafından karşılanır. İade edilecek malın değerinde alıcının kusurundan dolayı bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa alıcı kusuru oranında satıcının zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Alıcının istekleri doğrultusunda onun için özel olarak tasarlanmış ve kişiselleştirilmiş olanürünlerin iadesi kesinllikle kabul edilmemektedir.Niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikinialtları, makyaj malzemeleri,kozmetik ürünleri, çabuk bozulma tehlikesi olan veya sonkullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, yazılımprogramlarının ve bilgisayar sarf malzemelerinin ambalajının alıcı tarafından açılmış olmasıhalinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

Alıcı kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibibankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini vebankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili bankahukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcıdan talep edebilir veher koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı borcun gecikmeliifasından dolayı satıcı uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

YETKİLİ MAHKEME

 

Taraflar, Sözleşme'nin uygulanmasından ve yorumundan ihtilaflarda T.C. Bilim Sanayi veTeknoloji Bakanlığınca ilan edilen değere kadar alıcının mal veya hizmeti satın aldığı veikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkiliolacağını kabul etmiştir.Satıcı şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıtarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satınaldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketicimahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un değişik 22. maddesinin 5. ve 6.fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üstveya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1.191,52 TL,1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları HakemHeyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsündebulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli veyetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.110,58 TL’dir.İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 

YÜRÜRLÜK

 

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda alıcı işbu sözleşmeninvtüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır..

bottom of page